Apie psichologines gynybas

Kaip žmogus “gina” save nuo šalčio, apsirengdamas šiltesniais rūbais, taip jis save “gina” ir nuo intensyvaus grėsmę keliančio jausmo (dažniausiai nerimo).

defensive

Psichologine gynyba žmogus ir siekia:

 1. Apsaugoti save nuo bauginančio jausmo.
 2. Palaikyti savigarbą.

Per didelis gynybiškumas sietinas su psichopatologija. Svarbu suprasti, kad gynyba veikia nesąmoningai.

Psichologinės gynybos formuojasi jau ankstyvoje vaikystėje. Gynybos ar jų rinkiniai yra svarbus diagnostinis kriterijus skirstant žmones į asmenybių tipus.

Psichologinės gynybos skirstomos į pirminio ir antrinio lygmens. Pirminio lygmens gynybos pagrinde susiformuoja ikikalbinėje raidos stadijoje (iki kalbos atsiradimo). Antrinio lygmens gynybos susiformuoja brandesnėse raidos stadijose.

Pirminio lygmens gynybos:

 • Atsitraukimas,
 • Neigimas,
 • Visagališka kontrolė,
 • Kraštutinis idealizavimas ir nuvertinimas,
 • Primityvi projekcija,
 • Primityvi introjekcija,
 • Skėlimas,
 • Somatizacija,
 • Išveika,
 • Seksualizacija,
 • Kraštutinė disociacija.