Individas, problemos, grupė. Kaip tai susiję?

Kartais apie grupinę psichoterapiją atsiliepiama taip, kad tai yra „individualus konsultavimas grupėje“. Bet juk net ir individualiai bendraujant su žmogumi, kuris yra grupėje, į jį atreaguoja vienu metu daugiau žmonių (vieni tyli, kiti tyliai pritaria ar nepritaria, dar kiti palaiko, o dar kiti prieštarauja, dalinasi patarimais ir pan.), taigi grupėje vienu metu vyksta daugiau procesų, nei konsultuojant individualiai. Jeigu konsultavimas grupinėje aplinkoje skiriasi nuo konsultavimo individualiai, vadinasi – grupės terapeutas turi išmanyti daugiau dalykų, nei vien individualų konsultavimą.

Tačiau grupėje reiškiasi ir individuali dinamika, nes kiekvienas narys yra savitas, su sava patirtimi, su savo stiprybėmis ir silpnybėmis.

group 1

Aišku, visi esame įtakojami ir to, kad mes esame grupėje, nes mūsų reakcijas nuolat stebi, į jas reaguoja kiti grupės nariai.

Nebūtų galima sakyti, kad esame vien individai grupėje, bet taip pat nebūtų galima ir sakyti, kad esame žmonės, kurių elgesį šimtu procentų nulėmė vien grupės aplinka. Atsakymas yra kažkur tarpe šių dviejų polių.

Gražiai apie tai išsireiškė Dr. Foulkes, paminėdamas, kad paciento problemos yra tik simptomas tų konfliktų ir įtampų, kurias jis patyrė savo grupėje.