Daugiau nei paprastas paprašymas

“Uždaryk langą!”, “Ar nenorėtum už daryti lango? Tau turėtų būti šalta”, “Man šalta, gal galėtum, prašyčiau, uždaryti langą?”, “Kodėl čia atidarytas langas?”.

https://cdn-images-1.medium.com/max/438/0*bGCy3LqjBcx_rPGe.jpg

Kiekviename šiame pasisakyme slypi daug daugiau, nei paprastas prašymas ar komanda; kiekvienas atskleidžia kažką daugiau, t. y. žinutę apie tai, kokie yra santykiai tarp šių dviejų sąveikaujančių individų. (pag. I. D. Yalim, 1985, 137 p.)